Αλλαγή στα Ελληνικά

ΣΤΕΛΝΩ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

Η προσφορά ειναι αγάπη...

είναι και χαρά!

YOUR OFFER TO OUR MISSION

  The "Diaconate for the Release of Poor Prisoners " of the "SAINT XENI" Orthodox Missionary Sisterhood has managed to carry out its philanthropic and social work uninterruptedly in Prisons both in Greece and abroad, with funds from the following sources:
 

   VOLUNTARY CONTRIBUTIONS OF CHRISTIANS
  Eminent and unknown Christians from Greece and Greeks living and working abroad (Australia, USA, Canada, Europe), send their voluntary contribution. Voluntary contributions are also sent by Dioceses of the Greek Orthodox Church, and Holy Monasteries. We receive contributions even from school children who keep piggy-banks for the purpose, where they put the pocket money their parents give them.
  Any contribution for the release of poor prisoners is like a visit to prison.

Make your donation via Paypal
  SEND your contribution, like the widow's mite in the Gospel, to the following address:
  "SAINT XENI" Missionary Sisterhood, PO Box 10 147, 541 10 THESSALONIKI, GREECE
  FAX: 0030 23920 25 478
  with the note "for the Prisons Diaconate" or DEPOSIT your contribution to the following Bank Accounts:
  1. National Bank of Greece: 217/296145-82.
  2. Agricultural Bank of Greece: 2323/07301012644-08.
  The donor must send us the copy of the deposit so that we can issue the relevant receipt, which, together with the Bank copy, can be included in his tax return.

 .

  Tel.: 0030 23920 22252 & 0030 23920 24158.
  Fax: 0030 23920 25478.
  Email: info@diakonia-filakon.gr

Search