Αλλαγή στα Ελληνικά
Path: First Page »

   Την  μεγαλύτερη χαρά την παίρνει κανείς με την θυσία. Με μία μικρή ελεημοσύνη ή καλοσύνη προς τον συνάνθρωπό μας η ψυχή δέχεται θεϊκή αγαλλίαση που ούτε ο μεγαλύτερος  καρδιολόγος μπορεί να δώσει.  Γέροντας  Παΐσιος

 
 
   Την  μεγαλύτερη χαρά την παίρνει κανείς με την θυσία. Με μία μικρή ελεημοσύνη ή καλοσύνη προς τον συνάνθρωπό μας η ψυχή δέχεται θεϊκή αγαλλίαση που ούτε ο μεγαλύτερος  καρδιολόγος μπορεί να δώσει. 
Γέροντας  Παΐσιος
back
Search