Αλλαγή στα Ελληνικά
Path: First Page »

«Ειρήνη είναι η απαλλαγή από τα πάθη, η οποία χωρίς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν βρίσκεται», Άγ. Μάρκος ο Ασκητής.

«Ειρήνη είναι η απαλλαγή από τα πάθη, η οποία χωρίς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δεν βρίσκεται», Άγ. Μάρκος ο Ασκητής.
back
Search