Αλλαγή στα Ελληνικά
Path: First Page »

Αν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο μην του δίνεις πολλά αγαθά. Αφαίρεσέ του μερικές επιθυμίες

Αν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο μην του δίνεις πολλά αγαθά. Αφαίρεσέ του μερικές επιθυμίες

back
Search