Αλλαγή στα Ελληνικά
Path: First Page »

H αρετή πρέπει να είναι ελεύθερη από κάθε φόβο, αδέσμευτη από κάθε ανάγκη.

H αρετή πρέπει να είναι ελεύθερη από κάθε φόβο, αδέσμευτη από κάθε ανάγκη.

back
Search