Αλλαγή στα Ελληνικά
Path: First Page »

Αν έχεις έναν εχθρό μη νομίζεις πως είναι λίγο. Κι αν έχεις χίλιους φίλους, μη νομίζεις πως είναι πολλοί

Αν έχεις έναν εχθρό μη νομίζεις πως είναι λίγο. Κι αν έχεις χίλιους φίλους, μη νομίζεις πως είναι πολλοί

back
Search