Αλλαγή στα Ελληνικά
Path: First Page »

Χρειάζεται λιγότερος χρόνος για να κάνεις κάτι σωστά, από ότι για να εξηγήσεις γιατί το έκανες λάθος.

Χρειάζεται λιγότερος χρόνος για να κάνεις κάτι σωστά, από ότι για να εξηγήσεις γιατί το έκανες λάθος.

back
Search