Αλλαγή στα Ελληνικά
Path: First Page »

*Κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει τους άλλους να τον αγαπήσουν. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να γίνει άξιος να αγαπηθεί

*Κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει τους άλλους να τον αγαπήσουν. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να γίνει άξιος να αγαπηθεί

back
Search