Αλλαγή στα Ελληνικά
Path: First Page »

Ο εγωιστής για να μην πει συγνώμη είναι ικανός να σου μιλάει από δύο ώρες μέχρι δύο μέρες ώστε να δικαιολογηθεί, χρειάζεται προσοχή!

Ο εγωιστής για να μην πει συγνώμη είναι ικανός να σου μιλάει από δύο ώρες μέχρι δύο μέρες ώστε να δικαιολογηθεί, χρειάζεται προσοχή!

back
Search