Αλλαγή στα Ελληνικά
Path: First Page »

Ο συντομότερος δρόμος που οδηγεί στο Θεό, είναι αυτός, που περνάει από τον άνθρωπο

Ο συντομότερος δρόμος που οδηγεί στο Θεό, είναι αυτός, που περνάει από τον άνθρωπο

back
Search