Αλλαγή στα Ελληνικά
Path: First Page »

Χαιρετισμός που δεν συνοδεύεται από ένα χαμόγελο είναι μουντός. Το χαμόγελο είναι η λάμψη που φωτίζει τα ενωμένα χέρια.

Χαιρετισμός που δεν συνοδεύεται από ένα χαμόγελο είναι μουντός. Το χαμόγελο είναι η λάμψη που φωτίζει τα ενωμένα χέρια.

back
Search