Αλλαγή στα Ελληνικά
Path: First Page »

Ο άνθρωπος που δεν αγαπά δεν ζει. Φυτοζωεί. Αββάς Ησύχιος

Ο άνθρωπος που δεν αγαπά δεν ζει. Φυτοζωεί.                 Αββάς Ησύχιος

back
Search