Αλλαγή στα Ελληνικά
Path: First Page »

Οι καλύτερες στιγμές τις οποίες δοκιμάζουμε στη γη είναι εκείνες στις οποίες σκεπτόμαστε τα επουράνια πράγματα.

Οι καλύτερες στιγμές τις οποίες δοκιμάζουμε στη γη είναι εκείνες στις οποίες σκεπτόμαστε τα επουράνια πράγματα.

back
Search