Αλλαγή στα Ελληνικά
Path: First Page »

*

Έχουμε δύο μεγάλα καθήκοντα: να αγαπάμε το Θεό και τον πλησίον μας. Αλλά για να  αγαπάς το Θεό θα έπρεπε να τον έβλεπες συχνότερα και για να αγαπάς τον πλησίον σου, θα έπρεπε να τον βλέπεις εγγύτερα. Το πρώτο γίνεται με την προσευχή, το δεύτερο με την καλοσύνη.

back
Search