Αλλαγή στα Ελληνικά
Path: First Page »

Εκείνος που αγαπά πολύ, κάνει πολύ και εκείνος που ότι κάνει το κάνει καλά, κάνει επίσης πολύ. Πολύ κάνει

Εκείνος που αγαπά πολύ, κάνει πολύ και εκείνος που ότι κάνει το κάνει καλά, κάνει επίσης πολύ. Πολύ κάνει εκείνος που εξυπηρετεί περισσότερο το κοινό καλό, παρά το συμφέρον του. Πολλά έργα αν και φαίνονται έργα αγάπης, έχουν κίνητρα κοσμικά, επειδή η φυσική μας κλίση, η εγωπάθειά μας, η ελπίδα να μας αναγνωρίσουν το καλό που κάναμε και η επιθυμία του κέρδους πολύ σπάνια απουσιάζουν από τις πράξεις μας.

back
Search